E-MAIL:  info@dugvill.hu

Időpont és ügyintézés:  +36308645969

Szakmai kérdés esetén:  +36203607174

Dugvill, hogy ne az áram … meg!

Kezdőoldal

Rólunk

Szolgáltatások

Referenciák

Kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

 •  Érintettekről kezelt adatok köréről, és az
 • Érintett jogairól.

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodunk az adatok biztonságáról,
 • biztosítjuk az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védjük az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítunk az adatok kezelése során.

2. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK

ADATKEZELŐ:

Dugvill Kft. (továbbiakban Adatkezelő)

Székhely: 8144 Sárkeszi, Táncsics M. u. 26.

Adószám: 27740338-2-07

Telefon: +36-30-8645969

E-mail: info@dugvill.hu

 

ADATFELDOLGOZÓ:

Tárhelyszolgáltató:

BlazeArts Kft.

Weboldal: forpsi.hu

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39

Adószám: 12539833-2-43

Telefon: +36 1 2110044

E-mail: privacy@forpsi.hu

3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Az Adatkezelő a weboldalon keresztül kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlap önkéntes kitöltésével jut személyes adatokhoz, amelyeket Adatkezelő kizárólag az űrlapot kitöltő Érintettekkel való kapcsolatfelvételre használ fel.

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • cím

3.3 Adatkezelés célja:

 • kapcsolattartás
 • szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információ (kiszállás címe)

3.4 Adatkezelés időtartama:

 • a kapcsolattartás indokolt idejéig, illetve amíg az Érintett vissza nem vonja kapcsolattartás céljából megadott személyes adatainak kezelési jogát

3.5 Az adatkezelés során az Adatkezelő figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI:

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2 Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • a róla kezelt adatokat mennyi ideig kezeljük a rendszerünkben.

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.

 • Kötelesek vagyunk törölni az Érintett mindazon adatát,
 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezeltünk és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezeltünk. 
 • melyekre jogszabály kötelez.

A személyes adatok törlését a info@dugvill.hu e-mail címre küldött üzenetben kérheti. 

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat hozzánk.

Ennek keretében kérheti, hogy

 • adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok 

 • felhasználásának korlátozását kérni:
 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7 Az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesítjük mindazokat, akikkel a személyes adatot közöltük.

4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

5. ADATKEZELŐ ADATKÖZLÉSI JOGA

Az Érintettek személyes adatait harmadik félnek, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulás nélkül nem adja tovább.

6. ADATKEZELŐ ADATTOVÁBBÍTÁSI JOGA

Az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

7. ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA

Amennyiben az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem teszünk eleget kötelezettségeinknek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

8. SÜTIK KEZELÉSE

Mik azok a sütik?

Ez a Cookie-szabályzat elmagyarázza, hogy mik azok a cookie-k, és hogyan használjuk őket, milyen típusú cookie-kat használunk, azaz milyen információkat gyűjtünk a cookie-k segítségével, hogyan használjuk fel ezeket az információkat, valamint hogyan kezeljük a cookie-beállításokat.

A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek kisméretű információk tárolására szolgálnak. Az Ön eszközén tárolódnak, amikor a webhely betöltődik a böngészőjébe. Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a weboldal megfelelően működjön, biztonságosabbá tegyük, jobb felhasználói élményt nyújtsunk, és megértsük, hogyan működik a weboldal, és elemezzük, mi működik, és hol van szükség fejlesztésre.

Hogyan használjuk a sütiket?

A legtöbb online szolgáltatáshoz hasonlóan weboldalunk is több célból belső és harmadik féltől származó sütiket használ. A belső cookie-k többnyire szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez, és nem gyűjtik az Ön személyazonosításra alkalmas adatait.
A weboldalunkon használt harmadik féltől származó cookie-k főként a webhely működésének megértését, a webhelyünkkel való interakcióját, szolgáltatásaink biztonságának megőrzését, az Ön számára releváns hirdetések megjelenítését, valamint összességében jobb és jobb felhasználó biztosítását szolgálják. tapasztalatot szerezzen, és segítse felgyorsítani a jövőbeni interakcióit a weboldalunkkal.

Milyen típusú sütiket használunk?

A weboldal alján lévő gombra kattintva bármikor módosíthatja cookie-beállításait. Ez lehetővé teszi, hogy újra meglátogassa a cookie-k hozzájárulását tartalmazó szalaghirdetést, és módosítsa beállításait, vagy azonnal visszavonja hozzájárulását.
Ezen túlmenően a különböző böngészők különböző módszereket biztosítanak a webhelyek által használt cookie-k blokkolására és törlésére. A cookie-k letiltásához/törléséhez módosíthatja böngészője beállításait. Az alábbiakban a fő webböngészők cookie-jainak kezelésével és törlésével kapcsolatos támogatási dokumentumokra mutató hivatkozások találhatók.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ha más webböngészőt használ, kérjük, keresse fel böngészője hivatalos támogatási dokumentumait.